Hijyen kavramı son dönemde önemini artırarak devam eden en temel konular arasına girmiştir. Sağlık , gıda, günlük yaşam kapsamında en temel konular arasında yer alan hijyen konusu değişik başlıklar altında incelenebilir. Özellikle sağlığı direk ilgilendiren temel konu  gıda ve gıda güvenliğidir. Gıda güvenliği hammaddeden başlayıp son kullanıcıya kadar geçen süreyi kapsamaktadır. Gıda güvenliğinin ilk basamağı  mikrobiyolojik çalışmalardır. Üretim alanı, personel hijyeni, su hijyeni, ambalaj hijyeni gibi konular ve diğer konular gıda güvenliğinin her aşamasını oluşturan konulardır.

Bu çalışmaların dışında günlük kullanımlarda ihtiyaç duyulabilecek bazı çalışmalar olacaktır. Firmamız bu konularda danışmanlık, kurulum ve eğitim hizmetlerini sağlayabilmektedir. Bu bağlamda aşağıdaki ekipman listemiz ile sizlere destek vermekten mutluluk duyarız.

KAZANIMLARINIZ İÇİN

TECRÜBE VE DENEYİMLERİMİZİ PAYLAŞIYORUZ