Hakkımızda
          Forbi Laboratuvar Sistemleri 25 yılı aşkın bir tecrübesiyle konusunda yerli üretim yapma hayalini gerçekleştirmek amacı ile kurulmuştur. Kurucularının 25 yıldan fazla gerek laboratuvar kimyasalları gerek laboratuvar ekipmanları gerekse laboratuvar yönetimi konusundaki tecrübesi sektördeki öncü firma olma vizyonumuzu ortaya çıkarmıştır. Bu vizyonun gerçekleşmesi için hem çalışanlarına hem de ARGE çalışmalarına yatırım yapan bir firma olarak sektördeki haklı yerimizi kısa zamanda aldık.
Uluslararası iş ciddiyeti ve milli benlik bilincinin bileşimi olarak doğan firmamız, hizmetindeki farklılığı da iş ortaklarına yaşatmaktan mutluluk duymuştur. Deneyimlerini ve birikimlerini ihtiyaç duyan paydaşlarımızla onların kazanımları için paylaştık paylaşmaya da devam edeceğiz. 
Yaptığı ve yapacağı üretimlerle sektöründeki farklılık bilincinde öncülük bayrağını taşıyan bir firma olmanın onurunu taşıdık ve taşımaya devam ediyoruz. Bu bilinçle yurt dışı çalışmalarımıza da ağrılık vererek ülkemiz değerlerini yurt dışına taşımaya devam edeceğiz. Hizmet yayıldıkça kalite artmalı anlayışı ile yurt içi hizmet ağımız gün geçtikçe gelişmektedir.

Firmamızın ana kapsamı, laborauvar kurulumu danışmanlığı, mobil veya sabit laboratuvar sistemleri kurulumu ve ölçme test cihazları üretimi, satışı, teknik servis faaliyetleri, ithalat ve ihracat hizmetleridir.
Forbi ailesi olarak sizlerle iş ortağı olmanın gururu ve mutluğunu taşıyoruz.
  
Etik Değerlerimiz
          Forbi Laboratuvar Sistemleri paydaşları arasında din, dil, ırk ayrımı yapmadan sadece  iş odaklı çalışan bir firma olma yolunu seçmiş bir firmadır. Tedarikçisi olduğumuz her firma bizim iş ortağımızdır.  Henüz çalışamadığımız  her firma bizim çaba vermek zorunda olacağımız bir firma olacaktır. Haklarına  düşkün, başkasının haklarına saygılı bir firma olmayı prensiplerinin arasına almıştır. Tüm rakiplerimiz bizim iş dostlarımızdır. Rekabet iş dünyasının vazgeçilmez bir parçası olarak iş yaşantımızda yerini alacaktır. Müşterilerimizin talepleri, önerileri ve hakları bizim inandığımız sürdürülebilir memnuniyetin temelidir.
Siyasi ve politik her türlü hareket ve davranıştan uzak, ticari ahlak ve yol içinde çalışmalarını sürdüren bir firma olmayı seçtik. Her ihtiyaç sahibi bize aynı yakınlıktadır ve aynı yakınlıkta olacaktır.


Vizyon
          Forbi Laboratuvar Sistemleri kuruluşu itibari ile vizyonel bir firma olmayı kendine prensip edinmiştir. Bu bağlamda kurulurken vizyonunu logosuna aktarmış ve her aşmada logosunu kullandığı her yere de vizyonunu taşımıştır. Beyaz zemin üzerine tasarlanan logo vizyonumuzun temeli olan dürüstlük anlayışımızı simgelemektedir. Halka üzerindeki açıklık dünya ile bilimsel alışverişi simgelemektedir. Bizler bilimsel aracılık misyonunu üstlenmiş firmalar olmalıyız ki ülkemizdeki bilimsel çalışmalara destek olabilelim. Sektörümüzün çalışanlarının temel amacı yaptıkları analizi doğru ekipman ve az maliyet ile hassas olarak yapabilmektir. Verdiğimiz hizmetin doğruluğu mavi damladaki onay işareti ile bütünleşmektedir.
ISG Politikası
Forbi Laboratuvar Sistemleri yürüttüğü üretim programı ve şirket geneline yaymayı hedef edindiği işçi sağlığı ve iş güvenliği uygulamaları ile kalite alt yapısını genişleterek güçlendirmektedir
Kalite önce insanla başlar bilinci ile çalışmayı tüm ekibimizle yaşayarak yaşatıyoruz. 


Belgeler
      Şirketimiz üretmiş olduğu tüm ekipmanların gerekliliklerini yerine getirmeye özen göstermektedir. Bu kapsamda ISO 9001 kalite belgesi, ürünlerin CE sertifikasyonu ve ürün standart belgeleri için gerekli çalışmalar yapılmış ve yapılmaya devam edilmektedir. ( SERTİFİKALAR)

 

Çevre Politikamız

Forbi olarak faal halde olduğumuz;

Faal halde olduğumuz iş kollarında, doğrudan ve dolaylı olarak etkileşim içinde olduğu kişi, kurum ve kuruluşların çevre bilincini artırmayı, yerel ve bölgesel komşularına karşı çevresel sorumluluklarını yerine getirmeyi görev kabul eder, çevrenin ve doğal kaynakların etkin kullanımını esas alan sistemler oluşturur ve sürekliliğini sağlar.

Bu politika doğrultusunda;

·         Faaliyetlerimizi çevresel mevzuata ve uluslararası standartlara uyumlu şekilde yürütürüz.

·         İş faaliyetlerimizden kaynaklanan çevresel etkileri yönetmeyi, azaltmayı ve çevresel performansımızı sürekli olarak iyileştirmeyi taahhüt ederiz.

·         İklim değişikliği üzerindeki etkilerimizi en aza indirmek için sera gazı emisyonlarımızı azaltmayı hedefleriz.

·         Hava emisyonlarımızı azaltmak amacıyla çalışmalar yürütürüz.

·         Tüm operasyonlarımızda su ve doğal kaynakların kullanımını azaltmayı ve mümkün olan en verimli şekilde kullanmayı amaçlıyoruz. Su emisyonlarını (atık su) yasal yükümlülüklere uygun olarak arıtır ve tahliye ederiz.

·         Faaliyetlerimiz neticesinde ortaya çıkan atıkları kaynağında azaltma, tekrar değerlendirme, geri dönüştürme amaçlı çalışmalar yaparız; mevzuat tarafından öngörülen şekilde bertaraf ederiz.

·         Operasyonlarımızın her aşamasında enerji kullanımını azaltmayı ve enerji verimliliğini artırıcı çalışmalar yaparız.

·         Şirketimizin paydaş değerinin öneminin bilinci ile tüm paydaşlarımızı çevre politikamız, yaklaşımımız ve çevre performansımız konusunda rapor ve açıklamalar ile bilgilendirmeyi prensip ediniriz. Çalışanlarımız ve tedarikçilerimizi bilinçlendirme amaçlı eğitimler düzenleriz.

·         Çevre Yönetim Sistemimiz çerçevesinde çevre performansımızı takip eder ve denetleriz. Operasyonlarımızı sürekli olarak izler, iyileştirme alanlarını tespit eder ve hedefler koyarız.

·         Paydaş katılımını sağlamak için çevre politikası ve çalışmaları hakkında, düzenlenen yıllık toplantılar esnasında ve mevcut iletişim kanalları üzerinden paydaşlarımızın ilettikleri geri bildirimleri dikkate alarak çevre performansımızı sürekli geliştiririz.

Bu doğrultuda Çevre Hedefleri’ mizi belirleyeceğimizi, hedeflerimizi sürekli gözden geçireceğimizi ve bu politikamızı tüm çalışanlarımız/taşeronlarımız arasında yaygınlaştıracağımızı, bu doğrultuda diğer gereklilikler olan çevre boyutlarımız ile ilgili yükümlü olduğumuz yürürlükteki müşteri gereklilikleri, yasal gereklilikler/mevzuatlara uyum sağlayacağımızı, sürekli gelişme ve kirlenmenin önlenmesi hususunda etkin çalışacağımızı taahhüt ederiz.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Forbi olarak faal halde olduğumuz;

Faal halde olduğumuz iş kollarında, doğrudan ve dolaylı olarak etkileşim içinde olduğu kişi, kurum ve kuruluşların İSG bilincini artırmayı, çalışanlarına, resmi kurumlara, yerel ve bölgesel komşularına karşı İSG sorumluluklarını yerine getirmeyi görev kabul eder, İş Sağlığı ve Güvenliğini esas alan sistemleri oluşturur ve sürekliliğini sağlar.

 • Çalışanlarımızın, İşle ilgili yaralanma ve sağlığının bozulmasının önlenmesi için güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarının sağlayacağımızı,
 • Tabi olduğumuz yasal şartlar ve diğer şartlara uygun olarak çalışacağımızı,
 • Tehlikeleri ortadan kaldırmak ve İSG risklerini azaltmak için gerekli çalışmaları yapacağımızı,
 • Çalışanlarımızın danışma ve katılımını sağlayıcı tedbirleri alacağımızı,
 • İSG eğitimleri ile İSG farkındalığını arttıracağımızı,

Bu doğrultuda İSG Hedeflerimizi belirleyeceğimizi, hedeflerimizi sürekli gözden geçireceğimizi ve bu politikamızı tüm çalışanlarımız/taşeronlarımız arasında yaygınlaştıracağımızı, bu doğrultuda diğer gereklilikler olan İSG boyutlarımız ile ilgili yükümlü olduğumuz yürürlükteki müşteri gereklilikleri, yasal gereklilikler/mevzuatlara uyum sağlayacağımızı, sürekli gelişme ve kazaların önlenmesi hususunda etkin çalışacağımızı taahhüt ederiz.

 

Kalite Politikamız

Forbi olarak faal halde olduğumuz;

Vizyonumuz müşterilerimize, iş ortaklarımıza ve toplumumuza değer katmak üzerine kurulmuştur. Temel değerlerimizden vazgeçmeksizin alanında öncü bir firma olmanın ve bunu sürdürülebilir hale getirebilmek için Toplam Kalite Yönetimi ilkelerini benimsemek gerektiğini amaç ediniriz.

 

Bu doğrultuda:

 • İlgili taraf (İç/Dış Bağlam) ihtiyaç ve beklentilerini ve Müşteri memnuniyetini esas alarak değişen talepleri zamanında tespit etmek, taleplere hızlı yanıt vermek, zamanında projeleri gerçekleştirip teslim etmek, kaliteli hizmet ve rekabet edilebilir fiyat sunmak,
 • Müşteri tatminini sürekli kılabilmek adına yüksek teknolojiyi takip etmek ve etkin kullanmak,
 • Müşterilerimizin, bizi diğerlerine de tavsiye edebileceği müşteri odaklı yaklaşıma sahip olmak,
 • Optimum kalite, güvenilirlik, hizmet ve verimlilik seviyesine ulaşmak için gerekli tüm çabayı göstermek,
 • Kaliteden tüm personelin sorumlu olması anlayışını benimsemek ve bu nedenle tüm personele kalite bilincini yerleştirmek, bilgi ve becerilerini geliştirecek eğitimleri sağlamak, uyuma ve yaratıcılığa teşvik etmek,
 • Kalite Sistemleri çerçevesinde bünyesinde düzenlenen meslek içi eğitimler ile çalışanlarının sürekli olarak bilgi, deneyim ve hizmet kalitesini arttırmak, sürekli gelişim ve toplam kalite yönetimi bilincini her aşamadaki çalışan ile birlikte kullanmak,
 • Personelin motivasyonunu sağlamak,
 • Toplum yararını gözeten felsefesi doğrultusunda çevreye duyarlı iş modelini benimsemek,

kalite politikamızdır.

 

Bu doğrultuda kalite hedeflerimizi belirleyeceğimizi, sürekli iyileştirmeler yaparak, hedeflerimizi sürekli gözden geçireceğimizi ve bu politikamızı tüm çalışanlarımız arasında yaygınlaştıracağımızı taahhüt ederiz. 

KAZANIMLARINIZ İÇİN

TECRÜBE VE DENEYİMLERİMİZİ PAYLAŞIYORUZ